Franciszkanie » Galeria

Galeria

Powołaniowe Dni Skupienia 18- 20 stycznia 2019

Styczniowe dni skupienia były spotkaniem na którym mogliśmy zastanowić się czym jest nasze powołanie oraz czym jest charyzmat franciszkański. Mówiąc i charyzmacie dotknęliśmy takich elementów jak: Odbudowa Kościoła, Złota nić zakonu – Niepokalane Poczęcie, św. Maksymilian i jego dzieło.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia 30 stycznia - 1 lutego 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego zgromadziły trzynastu uczestników. Na tym stopniu próbujemy zrozumieć, czym są decyzje w naszym życiu i dlaczego niektóre z nich tak trudno nam podejmować, zwłaszcza te na całe życie. Mieliśmy również okazję zwiedzić Radio Niepokalanów i Ochotniczą Straż Pożarną w Niepokalanowie. Duże wrażenie zrobiło na nas świadectwo o. Zbyszka Deryło, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem Pana Boga i Jego opatrzności.

Rekolekcje Powołaniowe 30 sierpnia - 3 września 2014 r.

Rekolekcje powołaniowe w Niepokalanowie dały okazję by przez pięć dni żyć we wspólnocie razem z braćmi pracując i modląc się. Była to okazja by doświadczyć życia zakonnego takim jakim ono rzeczywiście jest. W programie były też indywidualne rozmowy z ojcami prowadzącymi rekolekcje, oraz z o. Prowincjałem dla tych, którzy w tym roku chcą wstąpić do zakonu.

Powołaniowe Dni Skupienia 10 – 12 października 2014 r.

Powołaniowe Dni Skupienia były pierwszymi, które odbyły się po wakacjach. Wzięło w nich udział trzech chłopaków rozeznających swoje powołanie. W programie był wyjazd do Smardzewic i spotkanie z braćmi nowicjuszami. Dni skupienia pierwszego stopnia poruszyły tematy związane z istotą powołania i charyzmatu franciszkańskiego.

Powołaniowe Dni Skupienia 6 - 8 lutego 2015 r. w Zamościu

Powołaniowe Dni Skupienia w Zamościu były z serii pierwszego stopnia. Osoby biorące w nich udział miały okazję poznać czym jest charyzmat franciszkański oraz dowiedzieć się na czym polega rozeznawanie powołania. Mieliśmy też okazję odwiedzić siostry klaryski z Sitańca koło Zamościa.

Powołaniowe Dni Skupienia 28 - 30 listopada 2014 r.

Dni Skupienia, które odbyły się w listopadzie 2014 r. zgromadziły pięć osób pragnących przed obliczem Pana Jezusa rozeznawać czy życie zakonne jest ich drogą. Mieliśmy okazję odwiedzić seminarium franciszkańskie w Łodzi Łagiewnikach i razem z braćmi tam mieszkającymi rozpocząć okres Adwentu podczas uroczystych nieszporów. Pierwszy stopień dni skupienia poruszał takie tematy jak: istota powołania i charyzmat franciszkański.

Powołaniowe Dni Skupienia 19 - 21 grudnia 2014 r.

Grudniowe Dni Skupienia były ostatnimi w bieżącym roku. Podobnie jak poprzednie były to dni skupienia pierwszego stopnia, zastanawialiśmy się więc na istotą powołania i charyzmatu franciszkańskiego. Stałym punktem programu od jest również wyjazd do Łodzi Łagiewnik, gdzie jest nasze seminarium franciszkańskie. Stwarza to możliwość spotkania i rozmowy z braćmi klerykami i juniorystami.

Powołaniowe Dni Skupienia 16 - 18 stycznia 2015 r.

We Franciszkańskim Ośrodku Powołań rozpoczęliśmy nowy rok powołaniowy. Dni skupienia, które odbyły się w styczniu były pierwszymi z wielu zaplanowanych na ten rok. Pierwszy stopień Dni Skupienia ma za zadanie umożliwić poznanie filarów charyzmatu franciszkańskiego jak też odpowiedzieć na pytanie o istotę powołania. Tak jak to bywa na pierwszym stopniu udaliśmy się również na spotkanie z braćmi klerykami do Łodzi Łagiewnik. Mimo zbliżających się egzaminów, bracia znaleźli dla nas trochę czasu i chętnie podzielili się doświadczeniem życia franciszkańskiego.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach 16 - 20 lutego 2015 r.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach były okazją by spróbować życia zakonnego, wkraczając na kilka dni w rytm życia nowicjatu. Mieliśmy okazję modlić się, pracować i odpoczywać razem z braćmi nowicjuszami. Nie zabrakło również okazji do rozmów i dzielenia się doświadczeniem życia na nowicjacie.

Powołaniowe Dni Skupienia 30 maja - 1 czerwca 2014 r.

Dni Skupienia które odbyły się na przełomie maja i czerwca były dniami skupienia trzeciego stopnia. Na tym stopniu główny nacisk położony jest na osobiste spotkanie z Panem Jezusem, stąd szczególnie dużo czasu poświęciliśmy na adorację i osobistą modlitwę. W tym samym czasie w naszym seminarium franciszkańskim w Łodzi Łagiewnikach odbywały się święcenia diakonatu i kapłańskie, w których mogliśmy uczestniczyć. Oprócz tego, korzystając z okazji zwiedziliśmy seminarium i stary klasztor łagiewnicki. Spośród wielu spraw, o których była mowa, uczestnicy dowiedzieli się, że jednym z filarów naszego zakonu jest życie we wspólnocie, która dla zakonników staje się nową rodziną. Mogliśmy również zobaczyć braci strażaków z Niepokalanowa podczas Mszy św. w ich intencji.

Powołaniowe Dni Skupienia 20 - 22 marca 2015 r.

Powołaniowe Dnie Skupienia które odbyły się w marcu, były dniami skupienia I stopnia. Tym razem mieliśmy okazję pojechać także do Smardzewic gdzie jest nowicjat naszej prowincji by zobaczyć przygotowane tam przez braci nowicjuszy Misterium Męki Pańskiej.

Powołaniowe Dni Skupienia 10 - 12 kwietnia 2015 r.

W kwietniowych Dniach Skupienia w Niepokalanowie Lasku wzięło udział dwóch uczestników. Pierwszy stopień Dni Skupienia ma za zadanie umożliwić poznanie filarów charyzmatu franciszkańskiego jak też odpowiedzieć na pytanie o istotę powołania. Tak jak to bywa na pierwszym stopniu udaliśmy się również na spotkanie z braćmi klerykami do Łodzi Łagiewnik.

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia 24 - 26 kwietnia 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia zgromadziły w Niepokalanowie Lasku dziesięciu uczestników. Ten stopień Dni Skupienia przebiega odmiennie o dwóch pozostałych, gdyż skupia się przede wszystkim na modlitwie i pracy, wg słów św. Franciszka: „Bracia, którym Pan dał łaskę pracowania, niech pracują gorliwie i sumiennie, tak, aby wyzbywszy się próżnowania, nieprzyjaciela duszy, nie zgasili ducha świętej modlitwy i pobożności, któremu powinno służyć wszystko doczesne”. Poza tym mieliśmy okazję odwiedzić siostry klaryski z pobliskich Miedniewic, które podzieliły się swoim doświadczeniem, życia kontemplacyjnego.

Powołaniowe Dni Skupienia 8 - 10 maja 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia I stopnia zgromadziły w Niepokalanowie Lasku siedmiu uczestników. Tradycyjnie już udaliśmy się na spotkanie z braćmi klerykami do Seminarium w Łodzi Łagiewnikach. Tematami, które towarzyszyły nam w tych dniach były: Czym jest powołanie i jaki jest charyzmat franciszkański?

Rekolekcje przed święceniami kapłańskimi i diakonatu 11 - 15 maja 2015 r.

Rekolekcje, które zakończyły się 15 maja miały na celu przygotowanie braci diakonów i akolitów do przyjęcia święceń, które odbędą się 30 maja w Łodzi Łagiewnikach. Bracia akolici zostaną wyświęceni na diakonów a bracia diakoni na kapłanów. Był to czas przeżywany w milczeniu, podczas którego nie zabrakło modlitwy osobistej, adoracji, konferencji i Eucharystii. Rekolekcje prowadził o. Grzegorz Kwiecień - magister nowicjatu. Prezentowane zdjęcia są z ostatniego dnia rekolekcji.

Powołaniowe Dni Skupienia 29 - 31 maja 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia zorganizowane w ostatnich dniach maja były z serii pierwszego stopnia. Oprócz konferencji i modlitwy było trochę pracy związanej z przygotowaniami do pielgrzymki jak odbędzie się na Jasną Górę w sierpniu. Poza tym wzięliśmy udział w święceniach młodych franciszkanów, które odbyły się w Łodzi - Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia 12 - 14  czerwca 2015 r.

Dni skupienia, które odbyły się w połowie czerwca były spotkaniem, które pozwoliło tym razem jednemu uczestnikowi uczestniczyć w modlitwie i pracy braci z Niepokalanowa Lasku.

Rekolekcje Powołaniowe 10 - 14 lipca 2014 r.

Rekolekcje, które odbyły się w połowie lipca były najważniejszymi w skali roku. To w tym czasie kandydaci do zakonu mają rozmowę z Ojcem Prowincjałem, po której oczekują pisemnej odpowiedzi na prośbę przyjęcia do zakonu.

Powołaniowe Dni Skupienia 23 - 25 maja 2014 r.

Powołaniowe Dni Skupienia które odbyły się w Niepokalanowie Lasku były dniami skupienia pierwszego stopnia. Uczestnicy mieli okazję poznać dowiedzieć się czym jest powołanie, co to jest charyzmat franciszkański. Nie zabrakło również okazji do modlitwy i rozmów. W ramach tych dni skupienia pojechaliśmy do klasztoru nowicjackiego w Smardzewicach, gdzie mogliśmy spotkać się z braćmi nowicjuszami.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach 26 - 30 czerwca 2015 r.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach były głównym wydarzeniem powołaniowym w skali roku. Dni skupienia odbywające się w ciągu roku prowadzą właśnie do tych rekolekcji, podczas których kandydaci do zakonu odbywają rozmowy z ojcem Prowincjałem i składają potrzebne dokumenty. Od tego czasu w ciągu dwóch tygodni przyjdzie odpowiedź, czy zostali przyjęci. Podczas rekolekcji włączyliśmy się w rytm życia braci nowicjuszy.

Powołaniowe Dni Skupienia 10 - 12 maja 2013 r.

Dni skupienia pierwszego stopnia mają na celu ukazanie charyzmatu zakonu. Uczestnicy dowiedzieli się, że dla franciszkanów jest nim odbudowa Kościoła. Franciszkanin to człowiek o oczach otwartych na potrzeby tych, do których został posłany. Ma za zadanie badać, stan Kościoła w miejscu gdzie jest i robić wszystko co możliwe i godziwe, by naprawić miejsca uszkodzone. Dobrze wiemy, że w tej odbudowie chodzi o Kościół zbudowany z żywych ludzi. To zadanie wymaga od franciszkanów dużej dyspozycyjności i otwartości na działanie Ducha Świętego, dzięki Któremu możemy sprostać zadaniom, które po ludzku nas przerastają.

Powołaniowe dni skupienia 7-9 grudnia

Grudniowe dni skupienia podobnie jak poprzednie poruszyły temat charyzmatu franciszkańskiego. Tym razem w ramach dni skupienia mogliśmy wziąć udział w ślubach wieczystych naszych braci, które odbyły się w Łodzi – Łagiewnikach. Nasz pobyt w Niepokalanowie swoją obecnością ubogacił o. Arkadiusz Płatek z klasztoru w Zamościu. W dniach skupienia wzięło udział 6 osób.

Powołaniowe dni skupienia w Niepokalanowie Lasku 28 - 30 grudnia 2012

Tym razem zastanawialiśmy się, nad tym, co nam pomaga a co przeszkadza w podjęciu decyzji o wstąpieniu do zakonu. W dzisiejszym świecie jest wiele osób, które boją się decyzji na całe życie, ale czy można być dojrzałym człowiekiem bez zdolności decydowania? Mówiliśmy także o tym, że nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, czy wytrwamy w podjętej decyzji. Dzięki temu musimy cały czas czuwać nad sobą i modlić się o dar wytrwania. W dniach skupienia wzięło udział 9 osób.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach 11 - 15 lutego 2013 r.

W rekolekcjach wzięło udział 13 chłopaków. Tym razem były to rekolekcje międzynarodowe, gdyż gościliśmy pięć osób z Białorusi. Jest to czas szczególny, gdyż możemy go przeżyć wśród braci nowicjuszy, czyli tych, którzy przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Program rekolekcji został oparty na programie nowicjatu, by w ten sposób, uczestnicy mogli przynajmniej w jakimś stopniu doświadczyć tego sposobu życia.

Powołaniowe Dni Skupienia 1 - 3 marcia 2013 r.

Marcowe Dni Skupienia wypadły tym razem w Wielkim Poście, nie mogło zabraknąć więc takich elementów jak droga krzyżowa czy gorzkie żale w niedzielę. Motywem przewodnim była myśl o tym, że charyzmatem franciszkańskim jest odbudowa Kościoła. Oprócz konferencji i kazań na ten temat, obejrzeliśmy film o św. Antonim z Padwy, w którym mogliśmy zobaczyć jak św. Antoni żył charyzmatem franciszkańskim.

Powołaniowe Dni Skupienia 5 - 7 kwietnia 2013 r.

Dni skupienia, które odbyły się w dniach 5 – 7 kwietnia dotyczyły głównie charyzmatu franciszkańskiego. Były to dni skupienia pierwszego stopnia a więc brali w nich udział ci, dla których był to pierwszy konkretny kontakt z zakonem. Wzięło w nich udział czterech chłopaków z centralnej Polski. Tym razem oprócz tego, że zwiedziliśmy Niepokalanów i mieliśmy okazję spotkać się z braćmi z Niepokalanowa, pojechaliśmy również do Wyższego Seminarium OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia 19 - 21 kwietnia 2013 r.

W Powołaniowych Dniach Skupienia wzięło udział 8 osób. Tym razem były to Dni Skupienia trzeciego stopnia. Nowością dla uczestników było zaangażowanie w pracę fizyczną. Zajmowaliśmy się między innymi produkcją cudownych medalików oraz pomocą w porządkowaniu lasu przy domu rekolekcyjnym w Niepokalanowie Lasku. Oprócz tego mieliśmy okazję nagrać audycję w Radiu Niepokalanów.

Rekolekcje w Smardzewicach 10 - 14 lipca 2013 r.

Rekolekcje, które odbyły się w Smardzewicach były najważniejszymi w skali całego roku. To podczas tych rekolekcji kandydaci do zakonu mieli rozmowę kwalifikacyjną z o. Piotrem wikariuszem naszej prowincji zakonnej. Uczestnicy rekolekcji mieli okazję nie tylko dowiedzieć się czegoś nowego, ale przez 5 dni żyć rytmem życia zakonnego.

Powołaniowe Dni Skupienia 25 - 27 kwietnia 2014 r.

Powołaniowe Dni Skupienia które odbyły się pod koniec kwietnia, były dniami skupienia pierwszego stopnia. Uczestnicy których było sześciu, mogli poznać czym jest charyzmat franciszkański jak też spotkać się z tymi, którzy tym charyzmatem żyją. Na dniach skupienia mogliśmy gościć dwóch braci z postulatu: br. Adama i br. Marusza. W programie było również spotkanie z braćmi klerykami z Seminarium w Łodzi Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia 4 - 6 października 2013 r.

W pierwszych po wakacjach dniach skupienia wzięło udział czterech chłopaków, którzy przyjechali do Niepokalanowa, by rozeznawać swoje powołanie. Tym razem oprócz Niepokalanowa odwiedziliśmy również klasztor w Smardzewicach, gdzie bracia nowicjusze przeżywają rok próby przed złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. Zapraszamy do galerii.

Powołaniowe Dni Skupienia 8 - 10 listopada 2013 r.

Podczas kolejnych powołaniowych dni skupienia wzięło udział 3 chłopaków. Tym razem oprócz Niepokalanowa mogliśmy zwiedzić Seminarium Franciszkańskie w Łodzi Łagiewnikach. Oczywiście mogliśmy również spotkać się i porozmawiać z braćmi klerykami i juniorystami. Zapraszamy do galerii.

Powołaniowe Dni Skupienia 6 - 8 grudnia 2013 r.

Grudniowym dniom skupienia towarzyszyły słowa z Ewangelii wg św. Jana: ” Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”.Uczestnicy dni skupienia podobnie jak uczniowie Pana Jezusa przeżywali swój czas w Niepokalanowie jako spotkanie z Tym, który zaprasza by przyjść i zobaczyć gdzie mieszka. Za każdą łaskę, którą otrzymaliśmy w tym czasie Chwała Panu.

Powołaniowe Dni Skupienia 17 - 19 stycznia 2014 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się pod koniec stycznia, były dniami skupienia I stopnia. Poruszyliśmy tu tematy związane z charyzmatem zakonu franciszkańskiego jak też z rozeznawaniem powołania. W dniach skupienia wzięło udział czterech chłopaków, którzy oprócz modlitwy i konferencji mieli okazję poznać również życie i dzieło św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Powołaniowe Dni Skupienia 31 stycznia - 2 lutego 2014 r.

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego w Niepokalanowie Lasku odbyły się Powołaniowe Dni Skupienia drugiego stopnia. Tym razem tematem głównym było zagadnienie decyzji. Staraliśmy się zrozumieć dlaczego podejmowanie decyzji, zwłaszcza na całe życie jest tak trudne, że wielu woli tego nie robić lub odkłada na później. Dni skupienia były też okazją do dzielenia się doświadczeniem i świadectwami działania Pana Boga w naszym życiu.

Rekolekcje Powołaniowe w Smardzewicach 17 - 21 lutego 2014 r.

W rekolekcjach wzięło udział trzynastu chłopaków. Sześciu z Polski i siedmiu z Białorusi. Wśród nich byli tacy, którzy umacniali swoją decyzję o wstąpieniu do zakonu, jak też tacy, którzy dopiero starali się rozeznać swoje powołanie. Program rekolekcji miał umożliwić, przynajmniej w pewnym stopniu, wejście w życie braci nowicjuszy. Stąd uczestnicy rekolekcji mieli możliwość, razem z braćmi, modlić się, pracować i odpoczywać. Słowami, które nam towarzyszyły w tym czasie były słowa: „Czego szukacie” oraz: „Chodźcie a zobaczycie”. W tym czasie rzeczywiście mogliśmy poczuć się jak apostołowie, którzy poszli i tego dnia pozostali z Jezusem.

Powołaniowe Dni Skupienia 21 - 23 marca 2014 r.

Marcowe dni skupienia, jako DS pierwszego stopnia poruszały tematy związane z charyzmatem franciszkańskim i duchowością św. Maksymiliana. Tym razem w programie był wyjazd do Smardzewic, gdzie bracia nowicjusze przygotowali Misterium Męki Pańskiej.

Powołaniowe Dni Skupienia 19 - 21 czerwca 2015 r.

Tym razem były to dni skupienia trzeciego stopnia. Uczestnicy mieli okazję zaangażować się w przygotowania do Max Festiwalu. Nie zabrakło oczywiście modlitwy wspólnej i osobistego spotkania z Panem Jezusem.

Rekolekcje Powołaniowe w Niepokalanowie  30 VIII - 3 IX

Rekolekcje powołaniowe, które odbyły się w Niepokalanowie miały na celu pokazanie czym jest życie zakonne. Było dużo modlitwy, ale też i pracy. Uczestnicy mieli okazję pomóc w porządkach po niedawno zakończonym Max Festiwalu. Udaliśmy się także do Smardzewic by spotkać się z braćmi nowicjuszami.

Powołaniowe Dni Skupienia 7 - 9 grudnia 2018

Dni Skupienia, które przypadają na grudzień co roku są szczególne ze względu na śluby wieczyste braci z seminarium w Łodzi – Łagiewnikach. Nie możemy przegapić takiej okazji więc jedziemy by wziąć udział w uroczystości, tak było też w tym roku.

Powołaniowe Dni Skupienia 16 - 18 marca 2018 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w marcu były nietypowe z wielu względów. Rozpoczęliśmy je drogą krzyżową w Kościele OO. Franciszkanów w Warszawie. Drugiego dnia udaliśmy się do Smardzewic gdzie bracia nowicjusze przygotowali Misterium Męki Pańskiej. Po samym misterium mieliśmy możliwość spotkania z braćmi nowicjuszami. W drugim i trzecim dniu towarzyszyli nam też dwaj bracia aspiranci, którzy mieszkając w Niepokalanowie Lasku, przygotowują się by od września rozpocząć postulat. Chwała Panu za każde przebudzone powołanie.

Rekolekcje Powołaniowe w Smardzewicach 25 - 29 sierpnia 2017 r.

W dniach 25 – 26 czerwca w Smardzewicach, odbyły się rekolekcje powołaniowe. Wśród uczestników byli tacy którzy już podjęli decyzję o wstąpieniu do zakonu jak też tacy, dla których rozeznawanie powołania było pierwszym krokiem. Rekolekcje stwarzają możliwość uczestniczenia w życiu codziennym braci nowicjuszy, stąd było dużo modlitwy i pracy. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek, konferencje i rozmowy indywidualne.

Powołaniowe Dni Skupienia 27 - 29 października 2017 r.

Październikowe dni skupienia były pierwszymi w nowym roku powołaniowym. Były to DS pierwszego stopnia co znaczy że skupiliśmy się na takich zagadnieniach jak: czym jest powołanie, charyzmat franciszkański, św. Maksymilian i oddanie się Niepokalanej.

Powołaniowe Dni Skupienia 24 - 26 listopada 2017 r.

Listopadowe Dni Skupienia były dniami skupienia I stopnia. Oprócz stałych punktów programu na tych dniach skupienia mogliśmy uczestniczyć w próbie i samym oratorium o Matce Bożej.

Powołaniowe Dni Skupienia 14 - 16 grudnia 2017 r.

Grudniowe dni skupienia były ostatnimi w tym roku. W programie jak zwykle na pierwszym stopniu, jest wyjazd do braci z seminarium w Łodzi Łagiewnikach. Ważnym elementem każdych dni skupienia są rozmowy indywidualne, pomagające w rozeznaniu powołania w oparciu o doświadczenie ojców prowadzących spotkanie. Ostatecznie najlepszym doradcą jest sam Pan Jezus, dlatego nie mogło zabraknąć Mszy św. i adoracji.

Powołaniowe Dni Skupienia 19 - 21 stycznia 2018 r.

Styczniowe Dni Skupienia pierwszego stopnia poruszyły tematykę istoty powołania jak też charyzmatu franciszkańskiego. Mogliśmy również odwiedzić braci kleryków i juniorystów w Łodzi - Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia 23 - 25 lutego 2018

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia dotyczą kwestii decyzyjności. Uczestnicy mogli usłyszeć dlaczego mamy problemy z decyzjami, czy możliwa jest 100 % pewność przed podjęciem decyzji, zwłaszcza tych na całe życie. W programie była wizyta w Radiu Niepokalanów jak też spotkanie z O. Zbyszkiem Deryło, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem życia zakonnego.

Powołaniowe Dni Skupienia 6 - 8 kwietnia 2018 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się na początku kwietnia były dniami skupienia III stopnia. W trakcie mieliśmy okazję spotkać się z o. Eugeniuszem odpowiedzialnym za nasze misje, jak również z br. Maksymilianem, który podzielił się z nami swoją drogą powołania. Na trzecim stopniu Dni Skupienia nie brakuje też pracy fizycznej. Uczestnicy pomagali przy wiosennych pracach porządkowych. Szczególnym momentem podczas tych dni skupienia były odwiedziny w klasztorze sióstr klarysek w Miedniewicach.

Powołaniowe Dni skupienia 19 - 21 maja 2017 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w drugiej połowie maja były ostatnimi przed wakacjami. Następne odbędą się w ostatnich dniach sierpnia. Jak zwykle na I stopniu Powołaniowych Dni Skupienia poruszyliśmy tematy dotyczące powołania jak też charyzmatu franciszkańskiego.

Powołaniowe Dni Skupienia 27- 29 kwietnia 2018 r.

Powołaniowe Dni Skupienia 1 stopnia, które odbyły się w końcówce kwietnia obfitowały w różne niestandardowe wydarzenia. Mieliśmy okazję brać udział w zjeździe „Margaretek”, wspólnot modlących się za kapłanów, jak również w zjeździe samych kapłanów w Niepokalanowie, z okazji 100 rocznicy święceń kapłańskich św. Maksymiliana.

Powołaniowe Dni Skupienia IV stopnia 11 - 13 maja 2018 r.

Podczas dni skupienia IV stopnia uczestnicy mogli usłyszeć między innymi jakie oczekiwania stawia zakon wobec kandydatów, jak też co z dotychczasowego życia w życiu zakonnym może pomóc a co przeszkodzić. W programie dni skupienia było również spotkanie z o. Michałem, wieloletnim wychowawcą oraz zwiedzanie straży pożarnej.

Zjazd ministrantów 8 - 10 czerwca 2018 r.

Doroczny zjazd ministrantów w Niepokalanowie zgromadził uczestników z naszych franciszkańskich klasztorów. W programie był turniej piłki nożnej, pokaz straży pożarnej jak też misterium Męki Pańskiej w Niepokalanowie. Nie zabrakło także wspólnej modlitwy i uroczystej Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice.

Rekolekcje powołaniowe 25 - 29 czerwca 2018 r.

Rekolekcje które odbyły się pod koniec czerwca w Smardzewicach, miały na celu przybliżyć uczestnikom styl życia franciszkańskiego. W tym celu weszliśmy w rytm życia nowicjatu, gdzie na pierwszym miejscu jest modlitwa, ale nie brakuje także pracy i czasu na budowanie wspólnoty. Tegoroczni kandydaci do zakonu odbywali w tym czasie swoje rozmowy z o. Prowincjałem.

Powołaniowe Dni Skupienia 2 - 4 września 2018 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się na początku września, były ostatnimi przed rozpoczęciem formacji na postulacie. Osoby chcące wstąpić w tym roku do zakonu, miały rozmowy z o. Prowincjałem jak również złożyły potrzebne dokumenty. Wszystkich tegorocznych kandydatów powierzamy opiece Niepokalanej.

Powołaniowe Dni Skupienia 12 - 14 października 2018 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w październiku, były pierwszymi w nowym roku powołaniowym.Jak zwykle udaliśmy się na spotkanie z braćmi klerykami i juniorystami do seminarium w Łodzi Łagiewnikach, jak również zwiedziliśmy muzeum w Niepokalanowie. Zwiedzanie, które jest wpisane w I stopień dni skupienia ma charakter duchowy tzn. staramy się poznając życie św. Maksymiliana zrozumieć, co chce nam powiedzieć Pan Bóg.

Powołaniowe Dni Skupienia 9 - 11 listopada 2018 r.

To już drugie, w nowym roku powołaniowym, dni skupienia pierwszego stopnia. Te dni maja swój stały program, dlatego nie zabrakło wizyty w Seminarium Franciszkańskim w Łodzi – Łagiewnikach, zwiedzania muzeum św. Maksymiliana, i.in. Całe dni skupienia są wydarzeniem duchowym, stąd konieczna jest otwartość podczas każdego punktu programu na to co Bóg do nas mówi.

Spotkanie Ministrantów w Niepokalanowie 2017

W dniach 9 - 11 czerwca 2017 r. w Niepokalanowie odbył się doroczny zjazd ministrantów, z klasztorów franciszkańskich Prowincji Warszawskiej. W ramach spotkania miały miejsce rozgrywki piłki nożnej. Mieliśmy też okazję by zwiedzić muzeum i straż pożarną w Niepokalanowie.

Powołaniowe Dni Skupienia 5 - 7 maja 2017

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia miały na celu przybliżyć czym jest powołanie brata zakonnego jak również czym jest powołanie misyjne. Naszymi gośćmi byli o. Rajmund Marszałkowski, wieloletni misjonarz i br. Maksymilian Owsiany obecnie pracujący w Niepokalanowie. Ponadto udaliśmy się do klasztoru Sióstr Klarysek w Miedniewicach by poznać zaplecze modlitewne naszego zakonu.

Powołaniowe Dni Skupienia 23 - 25 października 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w październiku były pierwszymi po wakacjach. Były to dni skupienia pierwszego stopnia, na których poruszaliśmy jak zwykle tematy związane z istotą powołania i charyzmatem franciszkańskim. W programie był także wyjazd do braci w Seminarium w Łodzi –Łagiewnikach. Sprawą nieoczekiwaną była pomoc w remontach siostrom Franciszkankom Rycerstwa Niepokalanej.

85 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie

30 Kwietnia 2016 r. Ochotnicza Straż Pożanrna w Niepokalanowie obchodziła swoje 85 - lecie istnienia. Jest to jedyna straż pożarna na świecie, w której służą tylko i wyłącznie zakonnicy. Zapraszamy na stronę: http://osp.franciszkanie-warszawa.pl/

Powołaniowe Dni Skupienia 20 - 22 listopada 2015 r.

Listopadowe Powołaniowe Dni Skupienia w Niepokalanowie, były kolejnymi z serii pierwszego stopnia. W rozeznaniu powołania staraliśmy się poznać charyzmat zakonu franciszkańskiego jak też zrozumieć czym jest powołanie. W sobotnie popołudnie udaliśmy się na spotkanie z braćmi nowicjuszami do Smardzewic.

Powołaniowe Dni Skupienia 18 - 19 grudnia 2015 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się tuż przed świętami, były ostatnimi w roku. Były to dni skupienia pierwszego stopnia dlatego tematy poruszane w czasie ich trwania dotyczyły przede wszystkim powołania i charyzmatu franciszkańskiego.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia 29 - 31 stycznia 2016 r.

Dni skupienia II stopnia jak co roku skupiają się na temacie decyzji. Mieliśmy okazję dowiedzieć się co pomaga w podejmowaniu decyzji a co przeszkadza. Podczas Dni Skupienia mogliśmy spokać się także z o. Zbyszkiem Dryło, byłym misjonarzem, a także zwiedziliśmy Radio Niepokalanów i straż pożarną w Niepokalanowie.

Rekolekcje Powołaniowe w Smardzewicach 15 - 19 lutego 2016 r.

Smardzewice to szczególne miejsce w dla franciszkanów Prowincji Warszawskiej i Gdańskiej, gdyż jest to klasztor nowicjacki. Młodzi zakonnicy przeżywają w nim rok próby przez złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. Podczas rekolekcji mieliśmy okazję wejść w życie codzienne braci nowicjuszy. Mieliśmy wspólne modlitwy, prace, czas wolny, rozmowy, Mszę św i wiele innych czynności, które choć pozornie małe odgrywają dużą rolę, bo kto będzie wierny w małych rzeczach ten i wielkich wierny będzie. Dziękujemy wszystkim za modlitwę.

Powołaniowe Dni Skupienia 4 - 6 marca 2016 r.

Były to Dni Skupienia pierwzego stopnia. Tym razem w programie był równiez wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Smardzewic. Misterium przygotowali bracia nowicjusze pod kierownictwem o. Grzegorza - magistra nowicjatu.

Powołaniowe Dni Skupienia 8 - 10 kwietnia 2016 r.

Powołaniowe Dni Skupienia pierwszego stopnia, które odbyły się Niepokalanowie Lasku, zgromadziły czterech chłopaków pragnących dowiedzieć się czym jest powołanie, jak je rozeznawać, oraz jaki jest charyzmat zakonu franciszkańskiego.

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia 22 - 24 kwietnia 2016 r.

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia skupiają się na tematach związanych z życiem zakonnym a szczególnie misyjnym. Podczas tych dni skupienia jest także sporo pracy fizycznej której nie brakuje w życiu zakonnym.

Powołaniowe Dni Skupienia 6 - 8 maja 2016 r.

Powołaniowe Dni Skupienia które odbyły się w Niepokalanowie Lasku były ostatnimi przed wakacjami. Jak zwykle na pierwszym stopniu mieliśmy okazję zwiedzić muzeum św. Maksymiliana, jak również nasze franciszkańskie seminarium w Łodzi - Łagiewnikach. Tematy, które staraliśmy się sobie przybliżyć to pytania: czym jest powołanie oraz jaki jest charyzmat franciszkański?

Powołaniowe Dni Skupienia 17 - 19 marca 2017 r.

Powołaniowe Dni Skupienia które odbyły się w marcu, były szczególne pod tym względem, że został na nich połączony I i II stopień. Mówiliśmy więc o istocie powołania i charyzmacie franciszkańskim, ale również dotknęliśmy tematu decyzyjności.

Rekolekcje Powołaniowe w Smardzewicach 25 - 29 czerwca 2016 r.

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach były jednymi z najważniejszych w ciągu roku, gdyż w ich czasie kandydaci do zakonu składali dokumenty wraz z podaniem o przyjęcie do zakonu. Dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali o nas w modlitwie, odwzajemniliśmy się tym samym.

Rekolekcje Powołaniowe w Niepokalanowie  30 VIII - 3 IX 2016 r.

Rekolekcje, które odbyły się na przełomie sierpnia i września były ostatnimi w tym roku powołaniowym. Oprócz modlitwy i konferencji na rekolekcjach był też czas na pracę i spotkanie z braćmi nowicjuszami w Smardzewicach.

Powołaniowe Dni Skupienia 21 - 23 października 2016 r.

Dni skupienia pierwszego stopnia, które przeżywaliśmy w październiku miały na celu poznanie czym jest powołanie i charyzmat franciszkański. Już pierwsza konferencja zachęcała by tak jak apostołowie zbliżyć się do Pana Jezusa i zapytać: Nauczycielu gdzie mieszkasz. W tym kontekście był to czas, który można opisać słowami: „Poszli i zobaczyli gdzie mieszka i tego dnia zostali u Niego”. Jak zwykle na pierwszym stopniu udaliśmy się na spotkanie z braćmi do Seminarium w Łodzi Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia 11 - 13 listopada 2016 r.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w listopadzie były z serii I stopnia. Uczestnicy mogli usłyszeć czym jest powołanie, charyzmat franciszkański i złota nić zakonu. W ostatnim dniu zawierzyliśmy swoje powołania Niepokalanej.

Powołaniowe Dni Skupienia 20 - 22 stycznia 2017 r.

Powołaniowe Dni Skupienia pierwszego stopnia. Mają za zadanie zaznajomić uczestników z tematem powołania jak też ukazać czym jest charyzmat franciszkański. Jak zazwyczaj wybraliśmy się by zwiedzić muzeum św. Maksymiliana oraz spotkać się z braćmi w Seminarium w Łodzi Łagiewnikach.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia 3 - 5 lutego 2017 r.

Powołaniowe Dni Skupienia które odbyły się w Niepokalanowie w dniach 3 – 5 lutego 2017 r. były skupieniem II stopnia. Poruszaliśmy tu temat decyzji i problemów z ich podejmowaniem. W sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na decyzje na całe życie.

Rekolekcje Powołaniowe w Smardzewicach 13 - 17 lutego 2017 r.

Rekolekcje powołaniowe, które odbyły się w Smardzewicach miały na celu umożliwić uczestnikom, wejście w program dnia nowicjatu, by w ten sposób doświadczyć czym jest życie we wspólnocie franciszkańskiej. Podstawą jak zawsze była modlitwa a zwłaszcza Msza św., medytacja i adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym nie zabrakło wspólnej pracy i odpoczynku. Zapraszamy do galerii.

Powołaniowe dni skupienia 2-4 listopad

Podczas dni skupienia poruszyliśmy temat charyzmatu franciszkańskiego. Dowiedzieliśmy się, że franciszkanie są zakonem, który u swoich początków był powołany do odbudowy Kościoła. Do dziś ta misja nie ustaje, choć formy jej realizacji z czasem się zmieniły. Podczas dni skupienia mięliśmy okazję być również w bazylice mniejszej w Niepokalanowie, w muzeum straż pożarnej, gdzie do dziś strażakami są bracia franciszkanie oraz w kaplicy św. Maksymiliana, najstarszym budynku w Niepokalanowie. W dniach skupienia wzięło udział 17 osób.