Powołaniowe Dni Skupienia 16 – 18 kwietnia 2021

4_PDS IV 2021

Dni skupienia III stopnia poświęcone są rozeznaniu rodzaju powołania. W samym zakonie również trzeba wybrać czy chcę być kapłanem czyli ojcem czy bratem zakonnym a może dodatkowo misjonarzem. Na tych dniach skupienia odwiedzamy także Siostry Klaryski, które dla franciszkanów są tzw. zapleczem modlitewnym. Siostry same o sobie mówią, że pracują niejako na tyłach a bracia na froncie.