Powołaniowe dni skupienia 26 – 28 listopada 2021 r.

41 PDS listopad 2021

Listopadowe dni skupienia odbyły się jak zwykle w Niepokalanowie Lasku. I stopień poprowadził nas przez tematy związane z istotą powołania, charyzmatem franciszkańskim jak też tajemnicą Eucharystii, która jest źródłem i sensem wszelkiego rozeznania.