Scroll Top

Powołaniowe dni skupienia III stopnia 28- 30 kwietnia 2023 r.

43 PDS kwiecieńI 2023
Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia, które odbyły się w kwietniu poruszyły temat o rodzajach powołań w zakonie. Dotknęliśmy również tematu monotonii i głębi w życiu zakonnym. Na III stopniu nie brakuje również pracy fizycznej, która jest ważnym elementem życia franciszkańskiego.