Scroll Top

Galeria

Dni skupienia III stopnia, które odbyły się w kwietniu, poruszyły temat o rodzajach powołań w samym zakonie. Szczególną uwagę poświęciliśmy powołaniu brata zakonnego. Mieliśmy tez okazję odwiedzić Siostry Klaryski w Miedniewicach.

Marcowe dni skupienia pierwszego stopnia, były ostatnimi pierwszego stopnia przed wakacjami. Oprócz tego co zazwyczaj jest w programie, udaliśmy się do Smardzewic, gdzie jest nowicjat. Było to okazją do modlitwy i rozmów z braćmi nowicjuszami, którzy przeżywają rok próby, przygotowując się do pierwszych ślubów zakonnych.

Rekolekcje powołaniowe odbyły się w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach. Tematyka lutowych rekolekcji to: Eucharystia w życiu franciszkańskim. Był też czas na spotkanie z braćmi klerykami i rozmowy indywidualne.

Powołaniowe Dni Skupienia II stopnia noszą tytuł: Bądź zimny albo gorący - czyli o decyzjach. Podjęty temat dotyczył więc wyzwań dotyczących decyzji, zwłaszcza tych najważniejszych, które określają całe życie. Zaproszonymi gośćmi byli O. Piotr Szczepański i o. Zbyszek Deryło, którzy mówiąc o decyzjach podzielili się też świadectwem swojego życia.

Grudniowe dni skupienia były ostatnimi w tym roku. Jak zwykle na pierwszym stopniu, mówimy o tym, czym jest powołanie jak też o charyzmacie franciszkańskim.

Listopadowe dni skupienia były pierwszymi po wakacjach, które odbyły się w Niepokalanowie Lasku. Pierwszy stopień dni skupienia podejmuje jak zwykle tematykę charyzmatu franciszkańskiego z uwzględnieniem myśli św. Maksymiliana. Tym razem, nie zabrakło również pracy fizycznej.

KONIEC SIERPNIA TO DWIE TURY POWOŁANIOWYCH DNI SKUPIENIA 1 STOPNIA. TEMATYKA SKUPIAŁA SIĘ NA KWESTII SAMEGO POWOŁANIA I CHARYZMATU FRANCISZKAŃSKIEGO.

Koniec sierpnia to dwie tury powołaniowych dni skupienia 1 stopnia. Tematyka skupiała się na kwestii samego powołania i charyzmatu franciszkańskiego. Jak zwykle w wakacje nie zabrakło pracy fizycznej. Tym razem przygotowywaliśmy scenę na wrześniowy zjazd dzieci w Niepokallanowie.

Powołaniowe czuwanie w Niepokalanowie, które odbyło się w lipcu, było pierwszym tego typu przedsięwzięciem od wielu lat. Czuwanie nawiązywało do fragmentu Ewangelii, w którym Nikodem przyszedł do Pana Jezusa nocą. W czasie spotkania gościliśmy brata Feliksa z Niepokalanowa, który prowadził tego typu spotkania wiele lat temu. Dziękujemy za jego świadectwo.

Czerwcowe rekolekcje powołaniowe zazwyczaj odbywają się w Smardzewicach, gdzie jest nasz nowicjat. Tym razem w drodze wyjątku odbyły się w Niepokalanowie, a nowicjat odwiedziliśmy w drugim dni rekolekcje. Jak zwykle, nie brakowało modlitwy, ale i pracy. Rekolekcje mają oprócz informacji o życiu zakonnym pozwolić na życie programem zakonnym, stąd w programie były wszystkie modlitwy, zakonne ale i czas na pracę. Kandydaci, którzy w tym roku chcą rozpocząć postulat, mieli rozmowy z o. Wikariuszem Prowincji.

Spotkanie, które odbyło się w czerwcu 2023 r. zgromadziło w Niepokalanowie Lasku ministrantów z 7 klasztorów naszej prowincji. W programie były rozgrywki w piłkę nożną, turniej łuczniczy i quiz biblijno - liturgiczny.

Powołaniowe dni skupienia IV stopnia noszą tytuł: Z czym do zakonu. Poruszane treści dotyczą więc tego co do zakonu mogę wnieść a czego nie. Z czym mogę być przyjęty a z czym nie. Na tym stopniu nie brakuje też pracy fizycznej, tym razem pracowaliśmy przy porządkowaniu lasu.

Powołaniowe Dni Skupienia III stopnia, które odbyły się w kwietniu poruszyły temat o rodzajach powołań w zakonie. Dotknęliśmy również tematu monotonii i głębi w życiu zakonnym. Na III stopniu dni skupienia nie brakuje również pracy fizycznej, która jest ważnym elementem życia franciszkańskiego.

Te dni skupienia odbyły się w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi - Łagiewnikach. Były poświęcone tematyce Eucharystii. Przyglądaliśmy się jakie miejsce w charyzmacie franciszkańskim zajmuje Msza św. Począwszy od św. Franciszka Eucharystia jest w centrum naszego życia.

Powołaniowe dni skupienia II stopnia, które odbyły się w styczniu, dotyczyły tematu: Decyzyjności. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Dlaczego tak trudno podejmować ważne decyzje? Czy można żyć uciekając od decyzji? Jak radzić sobie z trudnymi decyzjami? W programie było spotkanie z zaproszonymi gośćmi: O. Zbyszkiem Deryło i O. Piotrem Szczepańskim.

Grudniowe dni skupienia były ostatnimi w tym roku kalendarzowym. Jak zazwyczaj na pierwszym stopniu udaliśmy się na spotkanie z braćmi klerykami do WSD w Łodzi Łagiewnikach.

Listopadowe dni skupienia oprócz tego, że były I stopnia, to obfitowały w modlitwę za zmarłych. Warto pamiętać, że dusze czyśćcowe nie pozostają niewdzięczne, gdy zanosimy na nie nasze modlitwy.

Październik jest miesiącem, w którym rozpoczynamy nowy rok powołaniowy. Były to dni skupienia I stopnia: Pierwsze kroki ku rozeznaniu. Jak zwykle na tym stopniu, udaliśmy się na spotkanie z braćmi do WSD w Łodzi - Łagiewnikach.

Sierpniowe dni skupienia były ostatnimi w sezonie powołaniowym. Były to dni skupienia I stopnia, które noszą nazwę : Pierwsze kroki ku rozeznaniu.

Lipcowe dni skupienia II stopnia były poświęcone tematyce decyzyjności. Uczestnicy mogli usłyszeć między innymi, dlaczego mamy taki problem z ważnymi decyzjami, zwłaszcza tymi na całe życie.

Rekolekcje w nowicjacie są czasem, w którym kandydaci do zakonu i rozeznający powołanie mogą wejść na pięć dni w rytm życia zakonnego. W związku z tym uczestniczą w pracach i modlitwach razem z braćmi nowicjuszami. Jest to też czas w którym kandydaci pragnący wstąpić w danym roku do zakonu przywożą ze sobą potrzebne dokumenty i mają rozmowę kwalifikacyjną z o. Wikariuszem Prowincjalnym.

W czerwcu 2022 r. odbył się coroczny zjazd ministrantów z klasztorów w naszej prowincji zakonnej. Był to czas nie tylko modlitwy ale również dobrej zabawy. Chwała Panu i Matce Najświętszej za każdego ministranta, pragnącego służyć przy ołtarzu i być nim w codziennym życiu, bo ministrantem jest się nie tylko w kościele ale na co dzień.

Dni skupienia 4 stopnia dotykają spraw dotyczących bezpośredniego wstąpienia do zakonu. Rozważamy z czym do zakonu można wstąpić a co jest przeszkodą. W czasie tych dni jak zwykle nie brakuje modlitwy i rozmów, ale także pracy. Tym razem uczestnicy mogli wziąć udział w pieczeniu chleba w Niepokalanowie Lasku.

Powołaniowe Dni Skupienia 3 stopnia, które odbyły się w kwietniu, podejmowały tematykę dotyczącą rodzajów powołań w zakonie, którymi są powołanie kapłańskie, braterskie i misyjne. Na tym stopniu dni skupienia nie brakuje również pracy fizycznej i spotkań z gośćmi. Tym razem odwiedziliśmy siostry klaryski w Miedniewicach, o. Arkadiusza w Warszawie i braci juniorystów w Niepokalanowie.

W marcu 2022 r. odbyły się rekolekcje dla Skautów Europy. Tematyka jaką wybraliśmy poświęcona była duchowości franciszkańskiej i duchowości św. Maksymiliana.

Marcowe dni skupienia były ostatnimi pierwszego stopnia przed wakacjami. Po pandemijnej przerwie mogliśmy znowu udać się do Seminarium w Łodzi - Łagiewnikach.

Powołaniowe dni skupienia w Seminarium Franciszkańskim odbywają się zazwyczaj raz w roku. Ich tematyka wykracza poza 4 stopniowy rytm dni skupienia i koncentruje się na tajemnicy Eucharystii i jej roli w życiu franciszkańskim.

Drugi stopień dni skupienia, który odbył się w styczniu poruszał tematykę decyzji i decyzyjności. Udaliśmy się także do Radia Niepokalanów jak też zwiedziliśmy Muzeum Straż Pożarnej w Niepokalanowie.

Grudniowe dni skupienia były ostatnimi w tym roku. Jak zazwyczaj na I stopniu, zajęliśmy się tematem charyzmatu franciszkańskiego ze zwróceniem szczególnej uwagi na miłość św. Franciszka do Eucharystii.

Listopadowe dni skupienia odbyły się jak zwykle w Niepokalanowie Lasku. I stopień poprowadził nas przez tematy związane z istotą powołania, charyzmatem franciszkańskim jak też tajemnicą Eucharystii, która jest źródłem i sensem wszelkiego rozeznania.

Październikowe dni skupienia są pierwszymi w roku powołaniowym . Tym razem uczestnicy oprócz modlitwy, konferencji i zwiedzania Niepokalanowa, pomogli w porządkowaniu sceny po Max Festiwalu, za co jeszcze raz dziękujemy.

Powołaniowe dni skupienia, które odbywają się pod koniec sierpnia, są ostatnią w sezonie okazją by przyjrzeć się swojemu powołaniu i ewentualnie rozpocząć w danym roku formację zakonną.

10 dni w klasztorze Niepokalanów, to czas nie tylko rekolekcji ale nieraz ciężkiej pracy. Chodzi o to, by kandydaci do zakonu mogli doświadczyć zwyczajnego życia zakonnego, w którym nie brakuje ciężkiej pracy. Istotą do zrozumienia tego rodzaju życia jest oddanie się Niepokalanej. Gdy dusza jest Jej oddana to choćby robiła zwyczajne rzeczy będzie to wielką sprawą w oczach Bożych. W tym czasie staraliśmy się kształtować w sobie ducha o. Maksymiliana wg słów: "By Ona żyła i działała w nas".

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach gdzie jest klasztor nowicjatu umożliwiły wejście w życie franciszkańskie, osobom które rozeznają swoje powołanie. Tematyka która towarzyszyła nam w czasie kazań i konferencji była oparta na św. Franciszku, choć nie zabrakło również duchowości św. Maksymiliana. Oprócz modlitwy uczestnicy mieli okazję pracować fizycznie razem z braćmi nowicjuszami, gdyż praca jest ważnym elementem naszego zakonnego życia.

Tegoroczne spotkanie ministrantów odbyło się jak zwykle w Niepokalanowie Lasku. W programie oprócz zawodów w piłkę nożną był turniej strzelania z łuku. Nie zabrakło także modlitwy i spotkania przy ognisku.

Dni skupienia IV stopnia które odbyły się w maju miały na celu pokazanie co tak naprawdę wnosi się do zakonu razem ze swoją osobą. Tym co najważniejsze to serce każdego z kandydatów, które w przyszłości będzie decydowało o jakości życia zakonnego. Praca nad sercem zaczyna się długo przez zakonem i trwa do końca życia. Módlmy się by powołani mieli serca według Serca Jezusowego.

Dni skupienia III stopnia poświęcone są rozeznaniu rodzaju powołania. W samym zakonie również trzeba wybrać czy chcę być kapłanem czyli ojcem czy bratem zakonnym a może dodatkowo misjonarzem. Na tych dniach skupienia odwiedzamy także Siostry Klaryski, które dla franciszkanów są tzw. zapleczem modlitewnym.

Lutowe dni skupienia I stopnia, były poświęcone jak zwykle charyzmatowi franciszkańskiemu, istocie powołania jak też duchowości św. Maksymiliana. Tym razem nie mogliśmy pojechać do WSD w Łodzi - Łagiewnikach z powodu pandemii, natomiast spotkaliśmy się z o. Zbyszkiem Deryło, który opowiedział na o swoim doświadczeniu Eucharystii zwłaszcza z punktu widzenia posługi jaką pełnił przez kilka lat w sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w styczniu były II stopniem dni skupienia o nazwie: Bądź zimy albo gorący - czyli o decyzjach.

Tym razem w zjeździe wzięło udział szczególnie dużo uczestników. Oprócz standardowych punktów programu mogliśmy spotkać się z Bartoszem Madejem - iluzjonistą.