Galeria

Październikowe dni skupienia są pierwszymi w roku powołaniowym . Tym razem uczestnicy oprócz modlitwy, konferencji i zwiedzania Niepokalanowa, pomogli w porządkowaniu sceny po Max Festiwalu, za co jeszcze raz dziękujemy.

Powołaniowe dni skupienia, które odbywają się pod koniec sierpnia, są ostatnią w sezonie okazją by przyjrzeć się swojemu powołaniu i ewentualnie rozpocząć w danym roku formację zakonną.

10 dni w klasztorze Niepokalanów, to czas nie tylko rekolekcji ale nieraz ciężkiej pracy. Chodzi o to, by kandydaci do zakonu mogli doświadczyć zwyczajnego życia zakonnego, w którym nie brakuje ciężkiej pracy. Istotą do zrozumienia tego rodzaju życia jest oddanie się Niepokalanej. Gdy dusza jest Jej oddana to choćby robiła zwyczajne rzeczy będzie to wielką sprawą w oczach Bożych. W tym czasie staraliśmy się kształtować w sobie ducha o. Maksymiliana wg słów: "By Ona żyła i działała w nas".

Rekolekcje powołaniowe w Smardzewicach gdzie jest klasztor nowicjatu umożliwiły wejście w życie franciszkańskie, osobom które rozeznają swoje powołanie. Tematyka która towarzyszyła nam w czasie kazań i konferencji była oparta na św. Franciszku, choć nie zabrakło również duchowości św. Maksymiliana. Oprócz modlitwy uczestnicy mieli okazję pracować fizycznie razem z braćmi nowicjuszami, gdyż praca jest ważnym elementem naszego zakonnego życia.

Dni skupienia IV stopnia które odbyły się w maju miały na celu pokazanie co tak naprawdę wnosi się do zakonu razem ze swoją osobą. Tym co najważniejsze to serce każdego z kandydatów, które w przyszłości będzie decydowało o jakości życia zakonnego. Praca nad sercem zaczyna się długo przez zakonem i trwa do końca życia. Módlmy się by powołani mieli serca według Serca Jezusowego.

Dni skupienia III stopnia poświęcone są rozeznaniu rodzaju powołania. W samym zakonie również trzeba wybrać czy chcę być kapłanem czyli ojcem czy bratem zakonnym a może dodatkowo misjonarzem. Na tych dniach skupienia odwiedzamy także Siostry Klaryski, które dla franciszkanów są tzw. zapleczem modlitewnym.

Lutowe dni skupienia I stopnia, były poświęcone jak zwykle charyzmatowi franciszkańskiemu, istocie powołania jak też duchowości św. Maksymiliana. Tym razem nie mogliśmy pojechać do WSD w Łodzi - Łagiewnikach z powodu pandemii, natomiast spotkaliśmy się z o. Zbyszkiem Deryło, który opowiedział na o swoim doświadczeniu Eucharystii zwłaszcza z punktu widzenia posługi jaką pełnił przez kilka lat w sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano.

Powołaniowe Dni Skupienia, które odbyły się w styczniu były II stopniem dni skupienia o nazwie: Bądź zimy albo gorący - czyli o decyzjach.