Scroll Top

Pobyt w klasztorze

cel i założenia

Pobyt w klasztorze nie jest tym samym co dni skupienia czy rekolekcje. Przede wszystkim może trwać dłużej a ten, który chce przyjechać  decyduje się na wejście w program dnia naszej wspólnoty.  Cel takiego pobytu jest jakby dwutorowy, z jednej strony kandydat do zakonu może przyjrzeć się temu życiu z blika a z drugiej strony zakon ma okazje przyjrzeć się kandydatowi. Na codzienność takiej formy rozeznania składają się takie elementy jak:

 • Zakwaterowanie w klasztorze – Niepokalanów Lasek
 • Wspólne modlitwy: Eucharystia, brewiarz, rozmyślanie, pacierze zakonne, adoracje, i in.
 • Praca wykonywana na rzecz klasztoru (wolontariat)
 • Wspólne posiłki, czas wolny
 • Udział w zakonnych dniach skupienia
 • Rozmowy duchowo – formacyjne
 • Pomoc w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w Niepokalanowie Lasku
 • Przyuczenie i posługa w zakrystii
 • W czasie takiego pobytu wejście za klauzurę możliwe jest tylko za zgodą o. Gwardiana
 • Oprócz powyższych wiele innych spraw i zadań które przyniesie codzienność
 • Nie zabraknie czasu na osobistą modlitwę, studium i czas wyciszenia

Pobyt w klasztorze nie jest stałą praktyką, przez którą musi przejść każdy kandydat do zakonu. Jest on proponowany tylko tym, którzy go potrzebują i dają uzasadnioną nadzieję na wstąpienie do zakonu.

Klasztor i dom rekolekcyjny Niepokalanów Lasek