Scroll Top

MChWS

Mały chrór wielich serc

„Mały Chór Wielkich Serc” powstał w roku 1997 przy parafii franciszkańskiej p. w. Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Obecnie śpiewa w nim około 50 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Założycielem i prowadzącym jest o. Piotr Kleszcz, który komponuje i układa dla chórku teksty i jest również członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Główna działalność chóru to koncertowanie, podczas którego mali artyści śpiewając modlą się i chwalą Pana Boga. Poniżej znajdziesz kilka z wielu filmików, które są dostępne w internecie.