Scroll Top

1. stopień – Pierwsze kroki ku rozeznaniu

cel i tematyka:

Dni skupienia pierwszego stopnia mają na celu ukazanie najważniejszych elementów życia zakonnego. Poruszają więc sprawy związane z:

  • Charyzmatem franciszkańskim
  • Historią zakonu
  • Działalnością franciszkanów dzisiaj
  • Św. Maksymilianem i jego duchowością
Inne kwestie to:
  • Zrozumieć istotę powołania i jego zwiastuny
  • Rozmowy indywidualne gdzie można przedstawić swoje wątpliwości i pytania
  • Spotkanie z braćmi w Seminarium w Łodzi – Łagiewnikach
  • Zwiedzanie muzeum św. Maksymiliana
To co najważniejsze:

Podczas każdych dni skupienia  najważniejsze miejsce zajmuje Eucharystia, adoracja i modlitwa, podczas których osobiście spotykamy tego, który jest dawcą powołania.