Scroll Top

4. stopień – Z czym do Zakonu? O sercu człowieka

Cel i tematyka:

Każdy z rozeznających swoje powołanie ma również bagaż swojej przeszłości. Nie jest obojętne czy jestem zdrowy czy nie, kiedy się nawróciłem, jak żyłem do tej pory, z jakiego domu pochodzę, jakie mam nawyki i przyzwyczajenia. To wszystko ma swoje znaczenie i chodzi o to, by kandydat do zakonu wiedział jaka praca go czeka w kształtowaniu jego zakonnej tożsamości. Zagadnienia które będą poruszone to:

  • Co oprócz dobrej woli wnoszę do zakonu?
  • Historia życia to pomoc czy przeszkoda?
  • Co mnie czeka na formacji?
  • Oszlifować diament – nadzieje, jakie wiąże ze mną Pan Bóg.
Inne kwiestie to:
  • Misterium Męki Pańskiej i panorama tysiąclecia w Niepokalanowie
  • Praca fizyczna w Niepokalanowie Lasku
  • Rozmowy indywidualne
To co najważniejsze:

Wstępując do zakonu nie wnosi się tam posagu, ani ziemskiego bogactwa. To zostawia się w świecie. Do zakonu wnosi się serce, nad którym już przed wstąpieniem trzeba pracować, by było pracowite, wierne, wytrwałe, kochające…​