Scroll Top

REGULAMIN

 1. Decydując się na Nocne Czuwanie w Niepokalanowie akceptujesz regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
 2. Miejscem czuwania jest Kaplica św. Maksymiliana w Niepokalanowie.
 3. Po przyjeździe zgłaszamy się do punktu rejestracji, w którym otrzymamy identyfikator, który nosimy zawieszone na szyi. Osoby bez identyfikatora nie będą wpuszczane do miejsc zastrzeżonych.
 4. Organizatorzy nie zapewniają pokojów noclegowych ani wyżywienia. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju i posiłków, ale chętni robią to we własnym zakresie.
 5. Palenie papierosów i spożywanie alkoholu na terenie Niepokalanowa jest zabronione.
 6. Nie zakłócamy w żaden sposób chrześcijańskiego i franciszkańskiego charakteru czuwania.
 7. Przyjeżdżając zobowiązujemy się do wykonywania zaleceń organizatorów.
 8. Organizatorzy mają prawo do działań mających na celu dopilnowanie przestrzegania regulaminu i interwencji w przypadku jego naruszenia.
 9. Na wszystkich punktach programu obecność jest obowiązkowa.
 10. Zachowujemy punktualność, porządek oraz dbamy o czystość w budynku i na całym terenie, z którego będziemy korzystać.
 11. Obowiązuje nas zakaz wnoszenia, posiadania i używania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, tytoniu, alkoholu i innych „dopingów”.
 12. Niepokalanów to również klasztor, w którym żyją zakonnicy, i inni pielgrzymi, staramy się nie zakłócać charakteru tego miejsca przez zbyt głośnie i niestosowne zachowanie, zwłaszcza podczas ciszy nocnej.
 13. Pamiętamy o godnym ubiorze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia sakralne.
 14. Przywozimy ze sobą Pismo święte, różaniec, długopis i notatnik.
 15. Przyjeżdżamy na własną odpowiedzialność.
 16. Osoby potrzebujące pomocy medycznej powinny zgłosić się do organizatorów.
 17. Przyjeżdżając na Nocne Czuwanie w Niepokalanowie  wyrażasz tym samym zgodę na robienie zdjęć i nagrań wideo oraz na publikowanie ich na stronie internetowej Franciszkańskiego Ośrodka Powołań i w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, w celach ewangelizacyjnych.
 18. W przypadku kwestii spornych lub niejasnych, interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 19. Uczestnicy łamiący regulamin będą musieli wyjechać.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.